Για την πλοήγηση


Ανακύκλωση από την επιχείρηση ΤΟΣΣΟΥΝΙΔΗΣ SCRAP METAL ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ στον Ασπρόπυργο

Ανακύκλωση είναι η διαδικασία της μετατροπής των αποριπτόμενων υλικών που είναι βλαβερά για το περιβάλλον σε πρώτη ύλη ώστε να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή νέων προϊόντων. Τα οφέλη της ανακύκλωσης είναι πολλά, από τα πιο σημαντικά όμως είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας και η εξοικονόμηση ενέργειας.

Η επιχείρηση Τοσσουνίδης SCRAP METAL ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ  διαθέτει ειδικούς κάδους για την μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών από το χώρο σας στην έδρα της επιχείρησης μας στον Ασπρόπυργο.

Παρέχουμε ανακύκλωση:

Η εταιρεία μας διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες λειτουργίας καθώς επίσης και αριθμό μητρώου καταχώρησης στο ΥΠΕΚΑ.