Για την πλοήγηση


Πιστοποιήσεις ΤΟΣΣΟΥΝΙΔΗΣ SCRAP METAL ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ στον Ασπρόπυργο


EN ISO 14001: 2004 (pdf)

EN ISO 9001: 2008 (pdf)

Η εταιρεία μας είναι αδειοδοτημένη για συλλογή, μεταφορά & προσωρινή αποθήκευση παλαιών συσσωρευτών μολύβδου - οξέος.