Για την πλοήγηση


Ανακύκλωση Σιδέρων & Μετάλλων από την εταιρεία ΤΟΣΣΟΥΝΙΔΗΣ SCRAP METAL ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ στον Ασπρόπυργο

Η εταιρεία Τοσσουνίδης SCRAP METAL ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ στον Ασπρόπυργο, αναλαμβάνει την ανακύκλωση παλαιού σιδήρου και μετάλλων, φροντίζοντας το περιβάλλον και τους ανθρώπους.

Διαθέτουμε ειδικά μηχανήματα διαχωρισμού μετάλλων Scrap και διαχείρισης αποβλήτων. Η επιχείρησή μας ανακυκλώνει σίδερα, μέταλλα, χαλκό, αλουμίνιο, μολύβι, ορείχαλκο (μπρούτζο) καθώς και καλώδια και ηλεκτρικές συσκευές.

Ανακύκλωση & Εμπόριο Παλαιών Σιδήρων ΤΟΣΣΟΥΝΙΔΗΣ SCRAP METAL ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ
Ανακύκλωση & Εμπόριο Παλαιών Σιδήρων ΤΟΣΣΟΥΝΙΔΗΣ SCRAP METAL ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ
Ανακύκλωση & Εμπόριο Παλαιών Σιδήρων ΤΟΣΣΟΥΝΙΔΗΣ SCRAP METAL ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ
Ανακύκλωση & Εμπόριο Παλαιών Σιδήρων ΤΟΣΣΟΥΝΙΔΗΣ SCRAP METAL ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ
Ανακύκλωση  Χαλκού
Ανακύκλωση Χαλκού
Ανακύκλωση  Χαλκού
Ανακύκλωση ΧαλκούΣιδέρων & Μετάλλων
Ανακύκλωση  Χαλκού
Ανακύκλωση Χαλκού
Ανακύκλωση  Χαλκού
Ανακύκλωση Χαλκού
Ανακύκλωση Καλωδίων
Ανακύκλωση Καλωδίων
Ανακύκλωση Καλωδίων
Ανακύκλωση Καλωδίων
Ανακύκλωση Σκληρού Αλουμινίου
Ανακύκλωση Σκληρού Αλουμινίου
Ανακύκλωση Ορειχαάλκινων Ψυγείων
Ανακύκλωση Ορειχαάλκινων Ψυγείων
Ανακύκλωση Καλωδίων
Ανακύκλωση Καλωδίων
Ανακύκλωση Καλωδίων
Ανακύκλωση Καλωδίων
Ανακύκλωση Σκληρού Αλουμινίου
Ανακύκλωση Σκληρού Αλουμινίου
Ανακύκλωση Ηλεκτροκινητήρων (Μοτέρ Χαλκού)
Ανακύκλωση Ηλεκτροκινητήρων (Μοτέρ Χαλκού)
Ανακύκλωση Ορείχαλκου (Μπρούντζος)
Ανακύκλωση Ορείχαλκου (Μπρούντζος)
Ανακύκλωση Ηλεκτροκινητήρων
Ανακύκλωση Ηλεκτροκινητήρων
Ανακύκλωση Σκραπ Παλαιού Σιδήρου
Ανακύκλωση Σκραπ Παλαιού Σιδήρου
Ανακύκλωση Ορείχαλκου (Προπέλες)
Ανακύκλωση Ορείχαλκου (Προπέλες)
Ανακύκλωση Ηλεκτροκινητήρων
Ανακύκλωση Ηλεκτροκινητήρων
Ανακύκλωση Χαλκού Α
Ανακύκλωση Χαλκού Α
Φόρτωση Χαλκού Α
Φόρτωση Χαλκού Α
Ανακύκλωση Χαλκού Α
Ανακύκλωση Χαλκού Α
Ανακύκλωση Ανοξείδοτου Σκραπ
Ανακύκλωση Ανοξείδοτου Σκραπ
Ανακύκλωση Αλουμινίου Scrap
Ανακύκλωση Αλουμινίου Scrap
Ανακύκλωση Αλουμινίου Scrap
Ανακύκλωση Αλουμινίου Scrap
Ανακύκλωση Μοτέρ
Ανακύκλωση Μοτέρ
Ανακύκλωση Μοτέρ
Ανακύκλωση Μοτέρ
Ανακύκλωση Ορείχαλκου (Μπρούντζος)
Ανακύκλωση Ορείχαλκου (Μπρούντζος)
Ανακύκλωση Ορείχαλκου (Μπρούντζος)
Ανακύκλωση Ορείχαλκου (Μπρούντζος)
Ανακύκλωση Ορείχαλκου (Μπρούντζος)
Ανακύκλωση Ορείχαλκου (Μπρούντζος)
Ανακύκλωση Ορείχαλκου (Μπρούντζος)
Ανακύκλωση Ορείχαλκου (Μπρούντζος)
Ανακύκλωση - Κουτιά Αλουμινίου
Ανακύκλωση - Κουτιά Αλουμινίου
Ανακύκλωση - Κουτιά Αλουμινίου
Ανακύκλωση - Κουτιά Αλουμινίου
Ανακύκλωση Καλωδίων
Ανακύκλωση Καλωδίων
Ανακύκλωση Καλωδίων
Ανακύκλωση Καλωδίων
Ανακύκλωση Καλωδίων
Ανακύκλωση Καλωδίων
Ανακύκλωση Καλωδίων
Ανακύκλωση Καλωδίων
Ανακύκλωση Χαλκού Α
Ανακύκλωση Χαλκού Α
Ανακύκλωση Χαλκού Α
Ανακύκλωση Χαλκού Α
Ανακύκλωση Χαλκού
Ανακύκλωση Χαλκού
Ανακύκλωση Χαλκού
Ανακύκλωση Χαλκού
Ανακύκλωση Χαλκού
Ανακύκλωση Χαλκού
Ανακύκλωση Χαλκού
Ανακύκλωση Χαλκού
Ανακύκλωση Χαλκού
Ανακύκλωση Χαλκού
Η εταιρεία μας
Η εταιρεία μας
Η εταιρεία μας
Η εταιρεία μας
Η εταιρεία μας
Η εταιρεία μας
Ανακύκλωση Καλωδίων
Ανακύκλωση Καλωδίων
Ανακύκλωση Καλωδίων
Ανακύκλωση Καλωδίων
Ανακύκλωση Καλωδίων
Ανακύκλωση Καλωδίων
Ανακύκλωση Καλωδίων
Ανακύκλωση Καλωδίων
Ιδιόκτητα Φορτηγά Συλλογής & Μεταφοράς
Ιδιόκτητα Φορτηγά Συλλογής & Μεταφοράς
Η εταιρεία μας
Η εταιρεία μας
Ιδιόκτητα Φορτηγά Συλλογής & Μεταφοράς
Ιδιόκτητα Φορτηγά Συλλογής & Μεταφοράς
Aνακύκλωση Χαλκού
Aνακύκλωση Χαλκού
Ανακύκλωση μαλακού αλουμινίου
Ανακύκλωση μαλακού αλουμινίου
Ανακύκλωση ορείχαλκου
Ανακύκλωση ορείχαλκου
Ανακύκλωση ορείχαλκου
Ανακύκλωση ορείχαλκου
Ανακύκλωση παλαιού σιδήρου
Ανακύκλωση παλαιού σιδήρου
Ανακύκλωση παλαιού σιδήρου
Ανακύκλωση παλαιού σιδήρου
Ανακύκλωση παλαιού σιδήρου
Ανακύκλωση παλαιού σιδήρου
Ανακύκλωση  σιδήρου - μετάλλων
Ανακύκλωση σιδήρου - μετάλλων
Ανακύκλωση  σιδήρου - μετάλλων
Ανακύκλωση σιδήρου - μετάλλων
Ανακύκλωση  σιδήρου - μετάλλων
Ανακύκλωση σιδήρου - μετάλλων
Ανακύκλωση  σιδήρου - μετάλλων
Ανακύκλωση σιδήρου - μετάλλων